Хващай калкулатора: Новата британска система за пенсиониране в/извън UK след април 2016

   

26.01.2018 г.

 

 

През април 2016 г. системата, по която се изчислява държавната пенсия във Великобритания, бе променена по начин, който облагодетелства работилите в страната като самонаети лица. Системата се прилага за всички, които ще достигнат британската пенсионна възраст след 6-ти април 2016 г. (понастоящем - 65 г. за мъжете и 63 г. за жените)

В тази категория попадат повечето българи във Великобритания.

Важно е да знаем, че след Брекзит бе договорено да няма промяна в условията за пенсиониране на гражданите на ЕС, пристигнали преди март 2019 г.

 

Няколко общи факта, които трябва да знаем за държавната пенсия

 

♦ За някои хора, държавната пенсия не е единствената пенсия, която получават след достигане на пенсионна възраст. Ако сте наето лице, работодателят задължително заделя процент от заплатата ви за допълнителна пенсия, т.нар. workplace pension, освен ако доброволно не се откажете от това. След пенсиониране, вие получавате пенсия от тези вноски, която представлява надбавка над държавната пенсия.

♦ Във Великобритания, доходите от пенсии подлежат на данъчно облагане, но върху тях не се плаща National Insurance. Ако обаче се пенсионирате извън Великобритания и в държавата, в която живеете пенсиите не подлежат на данъчно облагане, не дължите данъци върху вашата пенсия.

 

Какво е новото при държавната пенсия след 6-ти април 2016

 

При старата система, държавната пенсия беше разделена на две части – базова държавна пенсия (basic state pension) и допълнителна държавна пенсия (additional state pension).

• Базовата държавна пенсия беше максимум £122.30 на седмица и бе достъпна за всички хора, които имат 35 години осигурителен стаж, т.е. плащали са си вноските по National Insurance в продължение на 35 години, като не е задължително те да са последователни.  

• Допълнителната държавна пенсия беше достъпна единствено за наетите лица, ако са правили вноски в една или повече от една от схемите за допълнителна пенсия, докато са работили.

При новата система, наречена new state pension, разделението на базова и допълнителна държавна пенсия бе премахнато и държавната пенсия стана единно плащане на стойност от максимум £159.55 на седмица.

• Пълната сума от £159.55 на седмица е достъпна за всички, които в продължение на 35 години са внасяли своите осигуровки, независимо дали са били наети и/или самонаети и независимо от това каква сума са плащали за осигуровки през това време.

• Както и при старата система, за да получите някаква част от държавната пенсия, трябва да имате минимум 10 години осигурителен стаж във Великобритания, като не е задължително те да са последователни.

 

В кои случаи дадена година се зачита за осигурителен стаж за държавна пенсия

 

(Посочените по-долу суми на доходи и плащания по National Insurance са за настоящата данъчна година – 2017/2018 г. Те са по-ниски за предходните години и вероятно ще бъдат по-високи през следващите години)

 

♦ Вие сте наето лице, изкарвате средно над £157 на седмица от работата си за един работодател и плащате National Insurance.

♦ Вие сте наето лице, изкарвате средно между £113 и £157 на седмица от работата си за един работодател и не плащате National Insurance. В този случай държавата ви третира все едно, че сте платили осигуровките си.

♦ Вие сте самонаето лице и плащате поне Class 2 National Insurance (£2.85 на седмица).

♦ Вие не работите, но се осигурявате доброволно (плащате по £14.25 на седмица).

♦ Вие получавате National Insurance Credits – най-често това става, ако не можете да работите поради бременност и майчинство или поради това, че се грижите за болен или възрастен член от семейството. Ако получавате някои видове помощи, като child benefit за дете под 12 години, jobseeker’s allowance и employment and support allowance, държавата автоматично изплаща дължимите от вас National Insurance Credits, но понякога, в зависимост от вашите обстоятелства, се налага да кандидатствате за тях.

За да избегнете липсващи плащания по National Insurance за периодите, в които не работите, проверете дали трябва да кандидатствате за National Insurance Credits на правителствения уебсайт:

https://www.gov.uk/national-insurance-credits/eligibility

 

Начини, по които могат да се получат пропуски в плащанията ви по National Insurance, които да засегнат държавната ви пенсия:

 

♦ Вие сте наето лице, но изкарвате по-малко от £113 на седмица.

♦ Вие не работите и не получавате никакви помощи

♦ Вие сте самонаето лице, но изкарвате прекалено малко, за да плащате осигуровки.

 

В случай, че имате пропуски в плащанията си по National Insurance, има начин да ги попълните чрез доброволно осигуряване, което струва £14.25 на седмица.

HMRC удължи срока за попълване на пропуски за данъчните години от 2006/2007 до 2015/2016. Ако в този период имате пропуски, срокът за попълването им е 5-ти април 2023 г.

 

Как да изчислите каква част от държавната пенсия ще получите, в случай, че имате по-малко от 35 години осигурителен стаж

 

За да получите каквато и да било част от държавната пенсия, трябва да имате минимум 10 години осигурителен стаж във Великобритания.

 

Пример: Ако при достигане на пенсионна възраст имате 20 години осигурителен стаж, ето как става изчисляването на вашата държавна пенсия:

1. Седмичната сума на държавната пенсия се разделя на 35:

£159.55 : 35 = £4.56

2. Полученото се умножава по броя на вашите години осигурителен стаж.

£4.56 х 20 = £91.20

Така, при 20 години осигурителен стаж, вие ще получавате £91.20 на седмица държавна пенсия.

 

Горният принцип за изчисляване се прилага за всички хора, които имат повече от 10 години осигурителен стаж, но по-малко от необходимите за максимална държавна пенсия 35 години осигурителен стаж.

 

В кои случаи можете да получите повече от максималната държавна пенсия?

 

♦ Първият начин е по-масов – отлагане на кандидатстването ви за държавна пенсия при достигане на пенсионна възраст. Всяка година, с която отлагате кандидатстването си за държавна пенсия, ви носи допълнителни £9.21 на седмица към вашата държавна пенсия. Имате право да вземате държавна пенсия и да работите, но в този случай държавната ви пенсия няма да се увеличи.

♦ Преди влизането в сила на новата държавна пенсия (6-ти април 2016 г.) сте били наето лице и сте правили вноски за допълнителна държавна пенсия (additional state pension). В случай, че при добавянето на тези вноски към базовата държавна пенсия, която се е прилагала преди 6-ти април 2016 г., се получи по-голяма сума, отколкото по новата система, е възможно да получите повече от £159.55 на седмица.

 

Можете да проверите колко държавна пенсия ще получите при сегашните ви параметри на правителствения сайт:

https://www.gov.uk/check-state-pension

За да го направите, ще трябва да влезете в сайта с потребителското име и паролата си за акаунта ви в HMRC.

 

Как се изплаща новата държавна пенсия

 

♦ Четири седмици преди да навършите пенсионна възраст ще получите формуляр за изискване на държавна пенсия. Ако не го попълните, ще бъде счетено, че сте решили да отложите пенсионирането си.

♦ В случай че го попълните, държавата започва да ви плаща държавната пенсия в рамките на 5 седмици след достигането на пенсионна възраст.

♦ Държавната пенсия се изплаща на всеки 4 седмици за изминалите седмици, а не за седмиците напред.

♦ Денят от седмицата, в който тя ще ви се изплаща зависи от последните две цифри на вашия National Insurance номер – ако те са от 00 до 19, плащанията ви ще бъдат в понеделник, ако те са от 20 до 39 – вторник, от 40 до 59 – сряда, от 60 до 79 – четвъртък и от 80 до 99 – петък.

♦ Има някои разлики в тези правила, ако живеете в чужбина.

 

При пенсиониране извън Великобритания

 

♦ Ако при достигане на британската пенсионна възраст се намирате извън държавата, тя няма да започне да ви изплаща пенсията автоматично, а трябва да кандидатствате за нея.

Има два начина за това:

1. Първият е да се свържете с т.нар. International Pensions Centre, който администрира получаването на пенсии в чужбина, за да ги уведомите, че искате да кандидатствате за държавна пенсия. Това може да стане по телефона или чрез попълване на онлайн формуляр.

Координатите на International Pensions Centre можете да намерите на правителствения сайт:

https://www.gov.uk/international-pension-centre

2. Вторият начин е да попълните хартиения формуляр IPC BR1 NSP и да го изпратите на посочения там адрес. Той може да бъде намерен на правителствения сайт.

За да избегнете забавяне при получаването на държавната ви пенсия, свържете се с International Pensions Centre 4 седмици преди навършване на пенсионна възраст.

 

♦ Държавната пенсия ще ви бъде превеждана по банкова сметка – ако сметката не е британска, трябва да дадете на International Pensions Centre нейния IBAN и BIC номер.

♦ Имате право да изберете дали да получавате държавната си пенсия на всеки 4 или на всеки 13 седмици, но ако държавната пенсия, на която имате право е под £5 на седмица поради това, че имате малко осигурителен стаж във Великобритания, тя се изплаща веднъж годишно през декември.

♦ Всяка година държавната пенсия във Великобритания се увеличава. Ако вие я получавате в чужбина обаче, тя ще се увеличава единствено ако Великобритания има споразумения за социална сигурност с държавата, в която се намирате. Великобритания има подобни споразумения със страните от Европейската икономическа зона (включително и България), Гибралтар, Швейцария, Барбадос, Бермудските острови, Босна и Херцеговина, островите Джърси, Гърнси и Isle of Man, Израел, Ямайка, Косово, Македония, Мавриций, Черна гора, Филипините, Сърбия, Турция и САЩ.

 

Източници:

1) Department for Work and Pensions – “Your State Pension Explained”  (ноември 2017 г.)

2) Gov.uk – “The New State Pension”

 

__________________________________

#пенсиониране #Великобритания #държавна пенсия #условия #инструкции #правила 


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

ЕС отписа крайната дата на Брекзит и зая...


Какви ще са новите имиграционни критерии...


Можем ли да резервираме отсега самолетни...


Неспасяемо: Статистиката за имиграцията ...


Нова вълна в британския crowdfunding - о...


Трафик репетиция за no-deal Брекзит бе о...


Относно един „почти” легален трик, който...


Нов стрес за Тереза - ЕС повече няма да ...


От зор да си попълни щата, UK армията се...


От януари вече можете да резервирате час...


От април 2019 иде голямото наказание за ...


Прекалено възпитаният тон - една от 6-те...


Планират да отложат Брекзит за юли, ако ...


Решено: „Таксата лоялност” на доставчици...


Бодряшки клип на Home Office за Settled ...


UK ребус: По 100 мераклии седмично за ра...


Садик Кан недоволства, че в „лошите” спи...


Както може би се досещате, новата психоз...


Пак ще вдигат Council Tax в Лондон - сег...


Как полицията на Лондон си загуби 2 годи...


Ето защо трябва да забраните на вашия те...


До какво ли отчаяние са стигнали хората ...


Бързай бавно в Barking and Dagenham: Къд...


Откриха фекална бактерия в газираната во...


Хоросанът в част от новото строителство ...


Обяснено от Уилиям Хейг: Ако парламентът...


Коледна приказка: Детски театрален костю...


Самата Норвегия отряза UK за плана им „Н...


От 2019 г. Oyster картата вече ще покрив...


Да прочетем едно заупокойно за Брекзит -...


Ако си купувате жилище в Лондон има 66% ...


Британците наистина не знаят що е то кри...


Има една UK компания, която никога не е ...


Виден дарител на консерваторите се оказа...


Защо когато ваш близък почине в UK наста...


Британски сладури: Купете си коледна иди...


През юни 2017-2018 е бил най-големият от...


Met Office официално прогнозират, че кли...


Ще отказват народа в UK от ядене на наде...


Кои са UK банките, които хората най-чест...


Поредна иновация на Глобалната Британия ...


Индия „оползотвори” £1 млрд. хуманитарна...


Земеделският сектор, който най ще си го ...


Спасиха достъпа ни до парите в брой от у...


Малката полезна монета: 10 неща, които н...


Милионерите масово напускат Острова, дес...


UKIP се опита да организира про-Брекзит ...


Какво става, ако парламентът отхвърли пр...


Една принудителна поука от последния фал...


Брекзит: Край на фантазиите...


EE и Virgin Media отнесоха солидна глоба...


Ако ще си правите хотелска резервация в ...


Повечето британци искат компромис по Бре...


Последният бюджет на UK - малко лейкопла...


Дума на 2018: От тази година нататък шун...


Шестте най-големи грешни стъпки досега н...


Пак стачка: Да се запознаем с „лошите” р...


Има нови центрове за безплатна помощ за ...


Натиснаха за това женомразството да бъде...


„Враждебната” за имигранти от ЕС среда т...


Вдигнаха мерника на измислените такси, к...


Вечният страх на хората с увреждания в U...


Три „В”-думи, придаващи специфичен брит...


Брекзит? Какъв Брекзит?: Сватбарският Bu...


Нова монета от 50р щяла да празнува Брек...


Какви инструктажи получават операторите ...


Home Office: Как да кандидатстваме за se...


Най-накрая решиха да поощрят изрядните н...


Нов сайт автоматично ви превключва на на...


Великобритания - най-големият консуматор...


Кои са любимите на джебчиите линии на ло...


Всичко за новите правила на Wizz Air отн...


Ако обичате овесените закуски на Quaker ...


Имаше една сесия на ЕП, посетена от всич...


Предколедна мисия: Sainsbury's пуснаха п...


И въпреки целия този хаос, нови парламен...


Можете да задържите намерената на улицат...


Четири ключови държави в Брекзит прегово...


Ако пострадате при инцидент с нож в Лонд...


От догодина ще правят автоматична заверк...


След големия митинг в Лондон вече има ра...


И на това му се видя краят: Само в 2 дър...


9 животни, чиито имена означават и самос...


Познайте коя е най-честата причина за от...


А междувременно NHS ще бори самотата на ...


Да не вземете да се изненадате: Идат по-...


Хората напускат Лондон заради жилищните ...


Писмо от Home Office окончателно изясни ...


Как да се ориентираме коя от 9-те типа к...


Превод, моля: Какво ви казват британците...


При no-deal Брекзит, цигарените опаковки...


Нов паник-проект: Превръщат магистрала в...


Daily Mail: Разследвайте частните „парки...


В навечерието на капитулацията на Тереза...


Ефектът от no-deal Брекзит ще е равен на...


Широко рекламираната реформа Universal C...


Правителството започва да брои калориите...


Нов октомврийски гостенин в дома ви - ло...


Дестинация - Дарби: В кои британски гра...


„Как да проституираме безопасно” - съвет...


Любопитният случай с намаляващите банкно...


Общините ще борят безредиците си след Бр...


Пореден кралски търтей: £2 млн. държавни...


10 важни неща за имиграционната политика...


Брекзит щял да даде още един коз на брит...


Математиката на червения автобус: Изчисл...


Tesco официално даде старта на новия биз...


7 типа жилища, които съществуват във Вел...


Правило: Бъди нелоялен към доставчиците ...


Коментар: Саморазрушителното невежество ...


От 1 октомври UK полицията вече не се за...


Къде живееш ти - в „пилешката” или в „ка...


Банките вече ще ви връщат парите, дори к...


След скандала с 4-те млн. ужилени от моб...


Като не ни щат, да идват индийците: Прик...


Дискриминация в действие: Кога ще видим ...


Един стрес по-малко: No-deal Брекзит май...


Когато компаниите в UK ви тикат към отка...


Биха официална тревога и за още една Бре...


Нова законова поправка ще забрани да се ...


За първи път в UK закъсалите с битови см...


Банките постоянно ни уверяват, че е по-е...


Недоразумението Council Tax облагодетелс...


В Лондон остана само едно жилище на цена...


10 странни неща, които британците правят...


Коя ли е държавата, където почувствалите...


4 млн. ужилени: Ако сте на телефон от EE...


Кой колко слага на масата или една стати...


Ягуарът не ще да скача: Jaguar и Land Ro...


Какви инвестиции е направил ЕС във вашия...


Не е само в България: Тукашните „low-fat...


Шега няма: Пред Брекзит-а останаха 2 изб...


Ново NHS приложение ви казва дали изписа...


Къде стои Великобритания по приходи от д...


Кашон-мания: Днес всяка втора онлайн пок...


Едно от малкото планирани облекчения за ...


Честито: Официално иде краят на две дежу...


Пътувайте, бре: TfL ще строи квартири за...


Най-големият ужас на британеца ли? Да му...


Купувайте месото цяло: По супермаркетите...


„Портмонета на колела”: Ще вдигат данъка...


Две нови карти: Брекзит не само раздели ...


Ново: Ще тестват зрението на шофорите по...


Забраняват движението на дизелови и бенз...


Енергийните доставчици усилено се опитва...


В британския сандвич, британски е само х...


Линията Crossrail няма да огрее живота н...


Доста голяма глътка въздух за замрелия п...


GP-тата във Великобритания получават пар...


Британският бизнес повече не може да чак...


Доколко е легална в UK защитата, която в...


Намаляват продажбите на картофи в UK зар...


Купете си бурканче мед и не занимавайте ...


Истината не е в Лондон, а около Лондон: ...


Дигитализирана неволя: Бездомните в UK щ...


4+1 конника на апокалипсиса препускат къ...


Догодина найлоновата торбичка става по 1...


Популярното във Великобритания кокосово ...


Отпускат £100 млн. за борба с бездомност...


В кои райони на Лондон е най-рисковано д...


Няма край на постоянното бърникане на Ry...


История: Днешната банковата измама в UK ...


По новите критерии, кандидат-студентите ...


Велики: Как се залага камера-капан в Лон...


Принуждават доставчиците на телеком услу...


Таван за цените на ел. енергията от тази...


Дигитални времена: За първи път, Netflix...


Нова книга на пазара: UK не са изобретил...


А може би всичко днес се дължи на и това...


Само в Англия разводът е превърнат в дож...


На какво се дължи рекордната престъпност...


Британският съд затегна причините за раз...


Една от новите мишени на HMRC - хората, ...


Всички в кошарата: Universal Credit ще з...


Как да започнем своя делови имейл в UK: ...


Важно: Settled Status ще се предлага по ...


Дотук с банковата тайна в UK – HMRC осиг...


14 рядко глупави грешки в историята на б...


Изследване класира чипсовете в UK според...


Лондон и хората в него са най-недолюбван...


Ученическите поли в 40 британски училища...


Въведоха първите „жълти картони” за шофо...


Общините доста успешно кърпят бюджет с н...


Последна статистика: Банките в UK затвар...


В UK вече се строят, не социални, а „дос...


Защо CCTV камерите в Лондон са безполезн...


Пригответе пръстите си – до края на 2018...


9 неща, които кралските особи в UK не е ...


Купувайте си българска сол: До какво вод...


Следващият път кажете смело на велосипед...


Важно: Готвят масово данъчно категоризир...


10 топ експоната на Британския музей...


Кога хазяинът има право да влиза в кварт...


Работещи във вериги за бързо хранене съв...


Кога детето ви може да отсъства по време...


Кои ще са лекарствата, които вече няма д...


Само за 2 години UK се превърна от стран...


Кои са професиите, които надуват автозас...


Две UK банки забраниха внасянето на пари...


Безконтактната карта може и да е по-удоб...


Поне една добра новина от Брекзит: Спаси...


Следващ имиграционен скандал - блокиране...


Какво яде Великобритания? Истината за 10...


Суета: За първи път в канализацията на Л...


Етническият Лондон - картина в 4 цвята...


Национална карта на Лондон: Коя нация ко...


Без бради и дълъг престой в тоалетната -...


10-те лондонски района с най-голямо нама...


Откъде идват многото днешни „Circuses” (...


Как се сравнява наемането на квартира в ...


Мисия: „Поздрав по британски”...


Какъв е оптималният аванс от време за ре...


Каква е вероятната възраст на плодовете,...


6 министри + Тереза заработват и като ха...


Половината кандидати за общинско жилище ...


Магазините по улиците в UK чезнат, а на ...


9 предупредителни знака, които можете да...


Размерът на стаите в британския дом дото...


Кой е най-старият град във Великобритани...


Крадец в дома ви: Докъде можете да стигн...


Искате да разберете британската данъчна ...


Как да различим коя сграда в Англия е „...


Сигналът за лош хазяин до местната общин...


29-ти март мина - кои са основните остав...


Какво е новото в новите правила за МОТ, ...


Ново от 1-ви април: Директна глоба до £1...


10 истини, които не можете да кажете на ...


Вече дори обикновените лекарства против ...


Кои са британските градове с най-младо и...


„Циничните” опаковки - новото тихо присъ...


От догодина на търговските обекти ще има...


Очи на четири: Можете ли да видите скрит...


Трите най-чести причини за отказ на плащ...


8-те нови популярни измами през 2018 г, ...


В България има адвокати, а в UK има Lawy...


Длъжни ли сте да работите, докато тече п...


От Experian се канят да вписват всяко (н...


Нов закон в UK: Авиокомпаниите да си вад...


Важно: Всичко за кандидатстването ни за ...


4 гледки в британския дом, които дивят ч...


Кои са линиите на лондонското метро с на...


Вероятността пак да има такси за роуминг...


Sunday Times: Най-добрият град за живот ...


Пощадиха медните монети, но войната срещ...


От 6 април влиза промяна, която ще облек...


Monzo, Atom, Revolut и Starling - всичко...


PayPal - най-популярният начин за разпла...


Вече няма да зависим от милостта на част...


Кратка бе потребителската радост в UK сл...


И докато цените на имотите падат, ипотек...


Една история с мъртъв охлюв и 6 други сл...


Британските хотели, пъбове и ресторанти ...


Банкнотите от £50 и монетите от 1p и 2p ...


Мобилната услуга в UK ще поскъпва от про...


10 особено ефектни въпроса, които можете...


Анкета на Daily Telegraph: 10-те най-лош...


Паркирането по улиците на UK ще става ощ...


Вече няма да могат да ви издават изравни...


На бас, че не знаете за този трик на Rya...


Кои сгазвания на закона ще имат дълготра...


Новата мода на HMRC спрямо наетите: „Пла...


Просяците ви мамят, те не са бездомни – ...


Най-накрая от Experian обясниха как точк...


В кои случаи е позволено на вашия британ...


12 смущаващи факта от живота в Англия пр...


Средностатистическият британец изяжда вс...


Ако попадате в някоя от 5-те групи лица,...


Преди вашата великденска / лятна резерва...


7 настоящи трудови права във Великобрита...


Стара, но златна тема: 10 съвета за опаз...


Кои са най-пожароопасните марки домакинс...


Случаят с измамите на Милена Сафиева в Л...


Защо светът масово се движи в дясното пл...


Цък, цък - язък: От април - нов закон за...


Снимане, записване и филмиране - кога то...


Последният дизайн на враждебната градска...


8 британски стереотипа на поведение, кои...


Хващай калкулатора: Новата британска сис...


Някои от най-любопитните имена на улици ...


Кой кой е сред видовете хляб в UK? И кой...


Как британската преса се къпе в уникален...


Важната подробност за търговията след Бр...


14-те най-важни събития, променили истор...


10+ хлъцвания пред гафовете на световнат...


Карта в 5 цвята: Къде в Лондон можете да...


5 неща за данъците в UK, които всяко сам...


Защо последователното влизане и излизане...


Заобикаляйте от 1 километър т.нар. „безп...


10 кодови фрази, които ще чуете от устат...


И точно когато си мислите, че сте видели...


„Signal failure” - какво стои зад тези д...


Изчистването на банковия превод в UK - к...


Календар на 10 особено ексцентрични брит...


С какви думи си служат различните социал...


12 спорта и спортни забавления, които Ве...


Изследване: Тези са 40-те типично „брита...


Avenue, court, drive, lane, close ... ка...


Пренаселеността на Лондон в 5 любопитни ...


Ех, младост: Традиции и образи на британ...


На разходка през вековете: Как Лондон е ...


Да се здрависаме с британската неловкост...


Как 10 станции на лондонското метро са с...


Някои странни фактори, които незаслужено...


8 места в Лондон, свързани с историята н...


Къде се намира най-старият действащ мост...


Скритите права на вашия британски съсед ...


„Принцеса с кайма – как е възможно някой...


Секретните кодове за комуникация по лонд...


Пробутват ни едни и същи хапчета, бранди...


6 трика за надцакване с британските мага...


Когато имигранти просят на Запад е сканд...


Те такива глоби можете да получите във В...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


5 твърдения на британските работодатели,...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Да си преговорим някои наши права като п...


12 любопитни факта за известната черна в...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви