Разликите между някои правни понятия от живота в UK - Част 1

   

06.11.2017 г.

 

 

Успешното маневриране в сложната „екосистема” на публичните и частните  взаимоотношения във Великобритания зависи и от знанията ни за разликите между някои от понятията, с които ще ни сблъска животът тук. А това ще ни помогне и да се ориентираме в по-добрия избор за нас, нали така?

 

Частен наемател – социален наемател

 

♦ Вие сте частен наемател, ако вашият хазяин е конкретно лице/лица или има негов представител – агенция за недвижими имоти. При кандидатстване за подобно жилище вие бивате тествани за способността си да покривате наема, като ви се прави проверка на кредитния рейтинг и проверка на приходите ви, а в Лондон – и на платените данъци върху тях.

 

♦ Вие сте социален наемател, ако живеете в общинско жилище или жилище, принадлежащо на жилищна асоциация (housing association). При кандидатстване за подобно жилище трябва да докажете, че не можете да си позволите да бъдете частен наемател.

 

Assured Shorthold Tenancy Agreement, Assured Tenancy Agreement, Statutory Periodic Tenancy, Introductory Tenancy, Flexible Tenancy, Secure Tenancy

 

Това са съществуващите видове договори за наем във Великобритания. Различните видове договори носят със себе си различни права.

 

♦ Assured Shorthold Tenancy Agreement (AST) е най-масовият тип договор за наем във Великобритания. Той се сключва между частен хазяин или агенция за недвижими имоти и частен наемател, за фиксиран период от време – обикновено 1 година. През това време, хазяинът няма правото да ви гони от жилището, освен ако не нарушавате вашите задължения по договора (не плащате наем, използвате жилището за незаконно цели, нанесли сте му сериозни материални щети и др.).

 

♦ Statutory Periodic Tenancy (SPT) е периодичен договор, който се обновява месец за месец. Ако вашият AST (по-горе) изтече и хазяинът не го поднови, но не го и прекрати, договорът ви автоматично се превръща в SPT. При него хазяинът може да реши да ви даде предизвестие за изнасяне, без вие да сте нарушили договора – например, той има право да ви изгони, защото е решил, че ще продаде жилището.

 

♦ Introductory Tenancy  е договорен за 1 година тестови период в общинско жилище или жилище, принадлежащо на жилищна асоциация. През това време нямате право да правите големи ремонти по жилището и да го купувате.

 

♦ Flexible Tenancy е дългосрочен договор, който може да ви се даде ако живеете в общинско жилище и е минал тестовият ви период в него. Обикновено той е за 5 години, в края на които общината може да ви даде нов Flexible Tenancy договор, да ви даде Secure Tenancy договор или да ви изгони от жилището. В рамките на периода на вашия Flexible Tenancy договор имате право да отдавате стаи под наем в жилището и да го купите с отстъпка. Ако хазяинът ви е жилищна асоциация, този тип договор се нарича Fixed-Term Tenancy.

 

♦ Secure Tenancy е договор, който може да ви се даде, ако живеете в общинско жилище и е минал тестовият ви период в него. Този тип договор ви позволява да живеете в жилището до края на живота си, да отдавате стаи под наем в него и да го закупите, когато пожелаете, като за това ви се дава отстъпка. Ако хазяинът ви е жилищна асоциация, този тип договор се нарича Assured Tenancy.

 

Наемател – поднаемател

 

♦ Вие сте наемател, ако директно наемате квартира от частен хазяин, агенция за недвижими имоти, общината или жилищна асоциация. В този случай, имате защита от изгонване в зависимост от договора ви за наем и това кой е хазяинът ви. Ако сте частен наемател, хазяинът може да ви даде предизвестие за напускане, като срокът за това трябва да бъде минимум 2 месеца. Хазяинът обаче няма право да ви дава предизвестие, ако сте в рамките на своя Assured Shorthold Tenancy Agreement. Хазяинът освен това е длъжен да внесе депозита ви за жилището в една от държавните схеми за депозити и няма право да го задържа за себе си. Удръжки от депозита ви могат да се правят само ако се стигне до съгласие за тях между вас и вашия хазяин или ако арбитраж реши на колко възлизат те.

 

♦ Вие сте поднаемател, когато наемате стая от лице, което е наело цялото жилище или с други думи, вие сте наемател на наемателя. В този случай, пред закона вие се водите не tenant (за какъвто се води наемателят), а excluded occupier (обитател с ограничени права).

 

Ако вие сте поднаемател, хазяинът може да ви помоли да напуснете квартирата, като ви даде предизвестие само от 2 седмици, а вие можете да напуснете квартирата по собствено желание, като дадете предизвестие от 1 седмица. Ако не се изнесете от квартирата навреме, хазяинът ви има право да струпа целия ви багаж пред жилището и да смени ключалката на стаята ви.

 

За разлика от наемателите, поднаемателите не плащат такси за квартирни агенции и огромни депозити и не подлежат на проверка на кредитния им рейтинг и състоятелността им при нанасяне. Обикновено депозитът, който се иска е в размера на наема за 2 седмици и хазяинът ви не е длъжен да го внася в схема за депозити.

 

Sole Trader – Ltd компания

 

♦ Sole Trader или едноличен търговец е най-простата форма на структуриране на бизнес, която е предпочитана от хората, когато започват собствен бизнес за първи път. Условието е да се регистрирате пред HMRC и да подавате данъчни декларации до 31-ви януари всяка година. Основното предимство тук е, че няма пряка законова регулация при този вид дейност. Задълженията на едноличните търговци са лични и засягат всички дългове, активи и пасиви на бизнеса. Като sole trader вие нямате право да наемате хора, които да работят за вас. Плащате National Insurance Class 2 или 4 в зависимост от приходите ви и данък върху дохода, който също зависи от данъчния праг, в който попадате.

 

♦ Ltd компанията е с отделна правна идентичност от нейния собственик или собственици. Компанията трябва да регистрирана пред Companies House и пред HMRC, за да може да оперира. За първото се заплаща такса от £12. Ако вие притежавате Ltd компания, се водите неин акционер. Отговорността, в случай на проблем с компанията,   пада върху самата компания, а не върху нейния собственик. Ltd компаниите имат право да наемат служители. Когато те им изплащат заплати и вноски за National Insurance, това се отчита като разход за компанията. Върху печалбата на компанията, държавата начислява 20% корпоративен данък, така че, в случай, че работите като sole trader, но приходите ви надхвърлят  £45 000, при което бивате облагани с данък от 40%, трябва да смените организацията на бизнеса си и той да стане Ltd компания.

 

Umbrella компания – Ltd компания

 

Ако вие сте субконтрактор (частен изпълнител на поръчки), имате избор да работите през Umbrella компания или през Ltd компания. Umbrella компания е компания-посредник за субконтрактори, през която преминава заплащането ви при изпълнение на дадена поръчка.

 

♦ При работа през Ltd компанията, както стана ясно по-горе, имате такса за регистрация и след това ще ви се наложи да плащате такси за счетоводството й, но пък има възможност да спестите от данъци и осигуровки.

 

♦ При работа през Umbrella компания, вие се водите неин служител, тоест - наето лице за данъчни цели и съответно, не ви се начислява такса за регистрация на компания и нямате отговорност за водене на счетоводство.

Предимството е, че имате право на плащания за болнични и платен годишен отпуск.

Недостатъкът е, че Umbrella компанията сключва договор за изпълнението на поръчката, чийто реален изпълнител сте вие. Договорът принадлежи на компанията и от приходите по него тя трябва да покрие вашата заплата, вноските, които трябва да направи по вашия National Insurance (13.8% от вашите седмични доходи над £157) и да има печалба. Освен това, от заплатата ви се удържат отделно допълнителна сума за National Insurance, която зависи от доходите ви.

Следователно, за да имате реална полза от нея, трябва да договорите такова почасово заплащане, че то да компенсира загубите ви от удръжки по National Insurance.

 

Joint Mortgage – Shared Ownership

 

♦ При Joint Mortgage, вие вземате ипотека заедно с вашия партньор, независимо от това дали сте женени или не, като при оценката на кандидатурата ви, се вземат предвид параметрите и на двама ви. След като вземете ипотеката, отговорността за плащанията по нея е на двама ви и двамата имате еднакви права върху жилището.

 

♦ Shared Ownership e програма за закупуване на жилища, които се продават от жилищни асоциации. При нея вие имате право да закупите дял от жилището между 25% и 75%, като можете да изтеглите ипотека, за да покриете вноската за закупуването на дела. За дяла от жилището, който остава собственост на жилищната асоциация, вие плащате наем, който на година не може да е по-висок от 3% от стойността на дяла-собственост на жилищната асоциация. Във всеки един момент имате право да закупите  по-голям дял.

За разлика от обикновените ипотеки, при които първоначалният депозит може да бъде 25% от стойността на жилището, първоначалният депозит при Shared Ownership е не повече от 5%, затова закупуването на жилище посредством тази схема е по-лесно. Недостатъкът обаче е, че земята, върху което то е построено се водиleasehold, което означава, че тя не е ваша, а вие я наемате за период от 99 години.


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

Изчистването на банковия превод в UK - к...


Кандидатстването за британско гражданств...


Календар на 10 особено ексцентрични брит...


Зима, студ, Великобритания. Да се стопли...


С какви думи си служат различните социал...


Какво е по-доброто решение за вас - банк...


Нов хаос в Брекзит преговорите - Ейре вн...


Грижата за деца и възрастни изяжда 50% о...


В UK е на ход един все по-осезаем натиск...


Най-големият хазяин в Кент поведе война ...


Докъде можете да стигнете в декорацията ...


Принудиха интернет доставчиците в UK да ...


Home Office публикува най-новите си разя...


Полицията публикува снимка на издирван а...


3 факта зад атаките с мотопеди в UK, кои...


Защо Bank of England вдигна лихвения про...


Ако UK ще търгува изцяло през WTO, компа...


Арабската държава Катар владее повече зе...


UK застрахователите все така изкусно „за...


NHS вече предлага консултация и уреждане...


Разликите между някои правни понятия от ...


UK се отказа да дискриминира новодошлите...


Разликите между някои правни понятия от ...


12 спорта и спортни забавления, които Ве...


Изследване: Тези са 40-те типично „брита...


Първо вдигане на базовия лихвен процент ...


На медиите в България все им се иска няк...


Вече можете да си презареждате вашата Oy...


Avenue, court, drive, lane, close ... ка...


Разследват Expedia, Booking.com и други ...


Предстои вдигането на базовия лихвен про...


На всяка 4-та секунда - глоба за превише...


Заповядайте и ... лек сън: Кой е най-оби...


Сравнение на пенсиите по света или защо ...


„Деколонизация” в Кембридж от прекаленот...


Barclays въвеждат нова аварийна спирачка...


Никога лихвите по кредитните карти в UK ...


Камера-ленд: UK шофьорите са най-глобява...


Вероятен ръст на ипотечните ви вноски ощ...


Здравните системи по света: Как процедир...


Леглова криза в NHS - пациенти след опер...


Министърът по Брекзит заяви, че напослед...


Пренаселеността на Лондон в 5 любопитни ...


За 5-ти път: Най-лошата хотелска нощувка...


Ryanair временно отложиха новите правила...


Свръхрегулацията, бюрокрацията и ненужно...


Ако Великобритания иска да ореже имиграц...


Великобритания трябва да си смени данъчн...


С кола в Централен Лондон стана пълен лу...


Доказателствата за 5 от най-често срещан...


Едно малко кафе, с голямо сърце: Българс...


Ех, младост: Традиции и образи на британ...


Великобритания направи известна отстъпка...


Гранд законът за оттегляне от ЕС започна...


От януари ще можете да скъсате с енергий...


Задава се нов, революционен бюджет в UK ...


Последната държавна ревизия: Великобрита...


Ако до октомври 2018 няма сделка между U...


Брекзит влезе в нова задънена улица, коя...


Ще оповестяват през ноември нови мерки з...


Занапред ще ви дължат компенсация, ако н...


На разходка през вековете: Как Лондон е ...


Ако купувате жилище, за да го продадете ...


Най-мразената ЖП компания в UK направи ...


Схемите на едни от най-разпространените ...


Лошата производителност на труда - воден...


За първи път от правителството признаха,...


За първи път в UK сравниха имиграцията о...


От ден на ден, все по-малко се разбира к...


Ново решение на Европарламента е на път ...


Тереза Мей клекна в спора за върховенств...


Четири промени в изпита по кормуване в U...


„Дом за идващата зима” - обява за ван-кв...


Депутат-консерватор зове безработните бр...


Измама ли са този тип писма от банки във...


Няма да ни сканират пръстите на входа на...


Защо икономиката и цените в UK растат, а...


Хубаво, че сте намерили евтина резерваци...


Има един университет в Лондон, където е ...


Прагът, след който ще трябва да се връща...


Струва ли си да вземете личен заем за по...


Да се здрависаме с британската неловкост...


Проверете дали промените през октомври з...


Гаф на Борис в Бирма: „Камбаните на храм...


Как 10 станции на лондонското метро са с...


Депозитите в банковите сметки в UK падна...


Обещанието за 30-часова седмична безплат...


Иде нарастване на базовия лихвен процент...


Ново договорено право за гражданите на Е...


„Колетът ми продължава да не пристига” -...


Четирите букви, които не искате да видит...


Последната актуализация от Home Office з...


Къде в Лондон съседите най-качествено ви...


Шофирайте нежно в Бирмингам - той е UK с...


Фикс-идеята за контрол над имиграцията д...


Ако сте женена двойка в UK, поискайте си...


Вие сте на 18 г. и искате да карате кола...


Директно от устата на Тереза: 6-те основ...


Кандидатствайте за Permanent Residence п...


След 3 месеца преговори по правата ни в ...


Странната логика на новата помощ Univers...


8 трудови права, които всеки родител на ...


Някои странни фактори, които незаслужено...


8 места в Лондон, свързани с историята н...


7 въпроса, които нямат право да ви задав...


Къде се намира най-старият действащ мост...


Да поменем с добро отиващата си банкнота...


Серийните номера новата банкнота от £10 ...


Защо новата статистика за рекордно висок...


След 15.10 старите ви монети от £1 няма ...


„В името на народа”: Как национализмът д...


4 данни за вас, които смартфонът ви прил...


Скритите права на вашия британски съсед ...


„Принцеса с кайма – как е възможно някой...


Как да разгледате пълното си досие в Гуг...


Секретните кодове за комуникация по лонд...


Как да увеличите дневната издръжливост н...


Автоинцидент в UK – как да разберем за б...


„Вашата реакция ако детето ви има връзка...


Пробутват ни едни и същи хапчета, бранди...


Проверяват ви, когато си сменяте квартир...


6 трика за надцакване с британските мага...


10 елементарни грешки, които правят нева...


Когато избирате погрешното британско лет...


10-те любими картини и изображения на бр...


Смятате че Брекзит е порно? Да, така е. ...


Когато имигранти просят на Запад е сканд...


Идилия: 8 деца, £26 000 помощи и ... меч...


5 индустриални сектора, които Брекзит ня...


Вече ще можете да си презареждате Oyster...


5 мита, с които се успокояваме за изплащ...


Те такива глоби можете да получите във В...


В UK догодина: Мъж се чувства жена и съв...


10 услуги на Amazon, за които (вероятно)...


Отделете 10 минути, за да проверите дали...


Женена или свободна двойка? Ето как ви т...


Лондонската полиция ще трябва да плаща д...


„Военната гордост на Британия”? Не - едн...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


Квартирни агенции в Лондон започнаха да ...


Перфектната ви кредитна история не винаг...


„Досега само един британец се пробва при...


5 твърдения на британските работодатели,...


Осемте най-често задавани въпроси за Вел...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Преди 44 г., когато Великобритания беше ...


Защо Великобритания е толкова враждебна ...


Dust in the Wind: Поседнете върху тези 4...


Да ви разкажем за кривата математика, по...


Ако ще отглеждате дете в UK - бягайте от...


Карта на най-мръсните и бактериални точк...


Нямате интернет вкъщи, а техникът идва ч...


Сегашните времена в UK дават една нова в...


Да си преговорим някои наши права като п...


Нашият проблемен съсед и законът...


Когато се нанасяте в нов район в UK, про...


12 любопитни факта за известната черна в...


Великобритания никога няма да построи до...


Не бързайте да плащате всяка глоба за па...


6 полезни трика за живота ви във Великоб...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


11 образа в британското съзнание, за кои...


11 английски думи от ежедневието, които ...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Британските супермаркети и до днес са пъ...


Как Брекзит ще промени пазара на храната...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


Как Великобритания сама реши да се напъл...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


Ремонт на вашата квартирa: За какво отго...


13 от най-шантавите интериори на британс...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


10 зловещи и очарователни експоната, кои...


Да си представим, че Брекзит е развод и ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви