Разликите между някои правни понятия от живота в UK - Част 1

   

06.11.2017 г.

 

 

Успешното маневриране в сложната „екосистема” на публичните и частните  взаимоотношения във Великобритания зависи и от знанията ни за разликите между някои от понятията, с които ще ни сблъска животът тук. А това ще ни помогне и да се ориентираме в по-добрия избор за нас, нали така?

 

Частен наемател – социален наемател

 

♦ Вие сте частен наемател, ако вашият хазяин е конкретно лице/лица или има негов представител – агенция за недвижими имоти. При кандидатстване за подобно жилище вие бивате тествани за способността си да покривате наема, като ви се прави проверка на кредитния рейтинг и проверка на приходите ви, а в Лондон – и на платените данъци върху тях.

 

♦ Вие сте социален наемател, ако живеете в общинско жилище или жилище, принадлежащо на жилищна асоциация (housing association). При кандидатстване за подобно жилище трябва да докажете, че не можете да си позволите да бъдете частен наемател.

 

Assured Shorthold Tenancy Agreement, Assured Tenancy Agreement, Statutory Periodic Tenancy, Introductory Tenancy, Flexible Tenancy, Secure Tenancy

 

Това са съществуващите видове договори за наем във Великобритания. Различните видове договори носят със себе си различни права.

 

♦ Assured Shorthold Tenancy Agreement (AST) е най-масовият тип договор за наем във Великобритания. Той се сключва между частен хазяин или агенция за недвижими имоти и частен наемател, за фиксиран период от време – обикновено 1 година. През това време, хазяинът няма правото да ви гони от жилището, освен ако не нарушавате вашите задължения по договора (не плащате наем, използвате жилището за незаконно цели, нанесли сте му сериозни материални щети и др.).

 

♦ Statutory Periodic Tenancy (SPT) е периодичен договор, който се обновява месец за месец. Ако вашият AST (по-горе) изтече и хазяинът не го поднови, но не го и прекрати, договорът ви автоматично се превръща в SPT. При него хазяинът може да реши да ви даде предизвестие за изнасяне, без вие да сте нарушили договора – например, той има право да ви изгони, защото е решил, че ще продаде жилището.

 

♦ Introductory Tenancy  е договорен за 1 година тестови период в общинско жилище или жилище, принадлежащо на жилищна асоциация. През това време нямате право да правите големи ремонти по жилището и да го купувате.

 

♦ Flexible Tenancy е дългосрочен договор, който може да ви се даде ако живеете в общинско жилище и е минал тестовият ви период в него. Обикновено той е за 5 години, в края на които общината може да ви даде нов Flexible Tenancy договор, да ви даде Secure Tenancy договор или да ви изгони от жилището. В рамките на периода на вашия Flexible Tenancy договор имате право да отдавате стаи под наем в жилището и да го купите с отстъпка. Ако хазяинът ви е жилищна асоциация, този тип договор се нарича Fixed-Term Tenancy.

 

♦ Secure Tenancy е договор, който може да ви се даде, ако живеете в общинско жилище и е минал тестовият ви период в него. Този тип договор ви позволява да живеете в жилището до края на живота си, да отдавате стаи под наем в него и да го закупите, когато пожелаете, като за това ви се дава отстъпка. Ако хазяинът ви е жилищна асоциация, този тип договор се нарича Assured Tenancy.

 

Наемател – поднаемател

 

♦ Вие сте наемател, ако директно наемате квартира от частен хазяин, агенция за недвижими имоти, общината или жилищна асоциация. В този случай, имате защита от изгонване в зависимост от договора ви за наем и това кой е хазяинът ви. Ако сте частен наемател, хазяинът може да ви даде предизвестие за напускане, като срокът за това трябва да бъде минимум 2 месеца. Хазяинът обаче няма право да ви дава предизвестие, ако сте в рамките на своя Assured Shorthold Tenancy Agreement. Хазяинът освен това е длъжен да внесе депозита ви за жилището в една от държавните схеми за депозити и няма право да го задържа за себе си. Удръжки от депозита ви могат да се правят само ако се стигне до съгласие за тях между вас и вашия хазяин или ако арбитраж реши на колко възлизат те.

 

♦ Вие сте поднаемател, когато наемате стая от лице, което е наело цялото жилище или с други думи, вие сте наемател на наемателя. В този случай, пред закона вие се водите не tenant (за какъвто се води наемателят), а excluded occupier (обитател с ограничени права).

 

Ако вие сте поднаемател, хазяинът може да ви помоли да напуснете квартирата, като ви даде предизвестие само от 2 седмици, а вие можете да напуснете квартирата по собствено желание, като дадете предизвестие от 1 седмица. Ако не се изнесете от квартирата навреме, хазяинът ви има право да струпа целия ви багаж пред жилището и да смени ключалката на стаята ви.

 

За разлика от наемателите, поднаемателите не плащат такси за квартирни агенции и огромни депозити и не подлежат на проверка на кредитния им рейтинг и състоятелността им при нанасяне. Обикновено депозитът, който се иска е в размера на наема за 2 седмици и хазяинът ви не е длъжен да го внася в схема за депозити.

 

Sole Trader – Ltd компания

 

♦ Sole Trader или едноличен търговец е най-простата форма на структуриране на бизнес, която е предпочитана от хората, когато започват собствен бизнес за първи път. Условието е да се регистрирате пред HMRC и да подавате данъчни декларации до 31-ви януари всяка година. Основното предимство тук е, че няма пряка законова регулация при този вид дейност. Задълженията на едноличните търговци са лични и засягат всички дългове, активи и пасиви на бизнеса. Като sole trader вие нямате право да наемате хора, които да работят за вас. Плащате National Insurance Class 2 или 4 в зависимост от приходите ви и данък върху дохода, който също зависи от данъчния праг, в който попадате.

 

♦ Ltd компанията е с отделна правна идентичност от нейния собственик или собственици. Компанията трябва да регистрирана пред Companies House и пред HMRC, за да може да оперира. За първото се заплаща такса от £12. Ако вие притежавате Ltd компания, се водите неин акционер. Отговорността, в случай на проблем с компанията,   пада върху самата компания, а не върху нейния собственик. Ltd компаниите имат право да наемат служители. Когато те им изплащат заплати и вноски за National Insurance, това се отчита като разход за компанията. Върху печалбата на компанията, държавата начислява 20% корпоративен данък, така че, в случай, че работите като sole trader, но приходите ви надхвърлят  £45 000, при което бивате облагани с данък от 40%, трябва да смените организацията на бизнеса си и той да стане Ltd компания.

 

Umbrella компания – Ltd компания

 

Ако вие сте субконтрактор (частен изпълнител на поръчки), имате избор да работите през Umbrella компания или през Ltd компания. Umbrella компания е компания-посредник за субконтрактори, през която преминава заплащането ви при изпълнение на дадена поръчка.

 

♦ При работа през Ltd компанията, както стана ясно по-горе, имате такса за регистрация и след това ще ви се наложи да плащате такси за счетоводството й, но пък има възможност да спестите от данъци и осигуровки.

 

♦ При работа през Umbrella компания, вие се водите неин служител, тоест - наето лице за данъчни цели и съответно, не ви се начислява такса за регистрация на компания и нямате отговорност за водене на счетоводство.

Предимството е, че имате право на плащания за болнични и платен годишен отпуск.

Недостатъкът е, че Umbrella компанията сключва договор за изпълнението на поръчката, чийто реален изпълнител сте вие. Договорът принадлежи на компанията и от приходите по него тя трябва да покрие вашата заплата, вноските, които трябва да направи по вашия National Insurance (13.8% от вашите седмични доходи над £157) и да има печалба. Освен това, от заплатата ви се удържат отделно допълнителна сума за National Insurance, която зависи от доходите ви.

Следователно, за да имате реална полза от нея, трябва да договорите такова почасово заплащане, че то да компенсира загубите ви от удръжки по National Insurance.

 

Joint Mortgage – Shared Ownership

 

♦ При Joint Mortgage, вие вземате ипотека заедно с вашия партньор, независимо от това дали сте женени или не, като при оценката на кандидатурата ви, се вземат предвид параметрите и на двама ви. След като вземете ипотеката, отговорността за плащанията по нея е на двама ви и двамата имате еднакви права върху жилището.

 

♦ Shared Ownership e програма за закупуване на жилища, които се продават от жилищни асоциации. При нея вие имате право да закупите дял от жилището между 25% и 75%, като можете да изтеглите ипотека, за да покриете вноската за закупуването на дела. За дяла от жилището, който остава собственост на жилищната асоциация, вие плащате наем, който на година не може да е по-висок от 3% от стойността на дяла-собственост на жилищната асоциация. Във всеки един момент имате право да закупите  по-голям дял.

За разлика от обикновените ипотеки, при които първоначалният депозит може да бъде 25% от стойността на жилището, първоначалният депозит при Shared Ownership е не повече от 5%, затова закупуването на жилище посредством тази схема е по-лесно. Недостатъкът обаче е, че земята, върху което то е построено се водиleasehold, което означава, че тя не е ваша, а вие я наемате за период от 99 години.


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

В кои случаи е позволено на вашия британ...


12 смущаващи факта от живота в Англия пр...


Приземяване: Великобритания официално по...


Средностатистическият британец изяжда вс...


Великобритания последна по качеството си...


Ново Брекзит приложение от Home Office п...


Ако попадате в някоя от 5-те групи лица,...


Преди вашата великденска / лятна резерва...


7 настоящи трудови права във Великобрита...


Стара, но златна тема: 10 съвета за опаз...


Британски фермер ще изнася производствот...


Кои са най-пожароопасните марки домакинс...


Случаят с измамите на Милена Сафиева в Л...


Защо светът масово се движи в дясното пл...


Нощното метро в Лондон се разраства в оп...


Организацията по Брекзит се намира в пъл...


„Тереза роди Брекзит” на ежегодния парад...


Home Office обяви, че няма техническа го...


Цък, цък - язък: От април - нов закон за...


Спокойно, ако Брекзит се провали, виновн...


Петте най-спорни точки между ЕС и UK при...


15 неща за живота в Лондон, които чужден...


Николина Чакърдъкова с грандиозен конц...


Снимане, записване и филмиране - кога то...


Нов ден, нов спойлер за романтиката на Б...


Какво разкриват „черните кутии”, инстали...


Какво да правим след 1-ви март, ако у на...


И хетеросексуалните двойки в UK вече има...


CV модата в UK през 2017: Какъвто и да с...


Тереза Мей пак зае любимата си поза от 2...


ЕС към Великобритания: Ако искате търгов...


Най-сетне се заеха с компаниите, стопани...


Биг Бен: Кулата с 5 различни имена, коят...


Търговските партньори на ЕС по света оча...


Официално: Шотландия ще запази безплатно...


Последният дизайн на враждебната градска...


Ryanair ще вкарва „Брекзит” клауза в бил...


Защо строенето на нови домове няма да ра...


За 1 час, срещу £1.50 вече пътувате неог...


От месец март - 9 нови „нискоемисийни” у...


Брюксел дебело намекна в навечерието на ...


Ако се разболеете във Великобритания, ет...


8 британски стереотипа на поведение, кои...


Хващай калкулатора: Новата британска сис...


В момента Брекзит е в голямо междучасие,...


Някои от най-любопитните имена на улици ...


Как част от вашите месечни доходи ядат н...


Модни тенденции 2017: Кои са напоследък ...


Кой кой е сред видовете хляб в UK? И кой...


„Закъснях с данъчната си декларация, защ...


Ако сте под 50 г., гответе се за увеличе...


Как британската преса се къпе в уникален...


Става все по-трудно да получаваш помощи ...


Ново автоматизирано съобщение опъва нерв...


Мини-революция на Metro Bank - откриване...


Важната подробност за търговията след Бр...


От 80-те досега, Великобритания подготвя...


ЕС предлага: По-изгоден транзитен период...


Диаграма: Кой най-много ще си го отнесе ...


10-те индустрии в UK с най-голям недости...


Британците спряха да купуват нови коли и...


14-те най-важни събития, променили истор...


Tesco развали януарското отслабване, про...


10+ хлъцвания пред гафовете на световнат...


Кеширай си боклука: еBay стана нещо като...


Свърши гратисът - гласят данък-торбичка ...


Доколко местният Post Office може да зам...


Кога според закона, Великобритания има п...


Карта в 5 цвята: Къде в Лондон можете да...


5 неща за данъците в UK, които всяко сам...


Нова инструкция в NHS - бързо засилване ...


Защо все негодуваме за получаващите помо...


Британските фермери след Брекзит ще став...


„Канада +” или „Норвегия -”: Новата борб...


От януари HMRC вече не приема плащания н...


Най-накрая от правителството признаха, ч...


Махат таксите при плащане с кредитни кар...


Защо последователното влизане и излизане...


5 особености на отдаването на квартири п...


11 съвета за вашата енергийна ефективнос...


След година чакане, Министерството по Бр...


Основният проблем не е Брекзит, а тоталн...


2017 - оляха се: На някого в тази държав...


Наистина ли ще се регистрираме за остава...


Защо британският сняг е толкова специале...


Кражбата на данни от вашата безконтактна...


Най-накрая си стиснаха ръцете. Условие с...


Заобикаляйте от 1 километър т.нар. „безп...


От април 2018, всяко провинение на хазяи...


Нова компютърна игра - стани шофьор на ч...


10 кодови фрази, които ще чуете от устат...


Садик Кан никак не обича автомобилите, щ...


Ако сегашният спад на имиграцията в UK с...


И точно когато си мислите, че сте видели...


За първи път - спад в броя пътуващи с ме...


33 английски думи и фрази, които рядко щ...


Искат ако живеете като двойка в UK, да и...


ЕС заяви, че единствено може да предложи...


Не обичате да произнасяте грижливо съгла...


От 2019 г. HMRC ще могат веднага да удър...


Ново решение на ЕС дава допълнителни пра...


DVLA продава 6 млн. адреса на шофьори на...


10 любопитни факта за британския флаг ...


„Меката” и „твърдата” кредитна проверка ...


„Signal failure” - какво стои зад тези д...


Разходите ви като самонаето лице: Този м...


Изчистването на банковия превод в UK - к...


Кандидатстването за британско гражданств...


Календар на 10 особено ексцентрични брит...


Зима, студ, Великобритания. Да се стопли...


С какви думи си служат различните социал...


Какво е по-доброто решение за вас - банк...


Нов хаос в Брекзит преговорите - Ейре вн...


Грижата за деца и възрастни изяжда 50% о...


В UK е на ход един все по-осезаем натиск...


Най-големият хазяин в Кент поведе война ...


Докъде можете да стигнете в декорацията ...


Принудиха интернет доставчиците в UK да ...


Home Office публикува най-новите си разя...


Полицията публикува снимка на издирван а...


3 факта зад атаките с мотопеди в UK, кои...


Ако UK ще търгува изцяло през WTO, компа...


Арабската държава Катар владее повече зе...


Разликите между някои правни понятия от ...


UK се отказа да дискриминира новодошлите...


Разликите между някои правни понятия от ...


12 спорта и спортни забавления, които Ве...


Изследване: Тези са 40-те типично „брита...


Avenue, court, drive, lane, close ... ка...


На всяка 4-та секунда - глоба за превише...


Сравнение на пенсиите по света или защо ...


Камера-ленд: UK шофьорите са най-глобява...


Здравните системи по света: Как процедир...


Пренаселеността на Лондон в 5 любопитни ...


Доказателствата за 5 от най-често срещан...


Едно малко кафе, с голямо сърце: Българс...


Ех, младост: Традиции и образи на британ...


Занапред ще ви дължат компенсация, ако н...


На разходка през вековете: Как Лондон е ...


Ако купувате жилище, за да го продадете ...


Схемите на едни от най-разпространените ...


За първи път в UK сравниха имиграцията о...


Ново решение на Европарламента е на път ...


Хубаво, че сте намерили евтина резерваци...


Прагът, след който ще трябва да се връща...


Да се здрависаме с британската неловкост...


Как 10 станции на лондонското метро са с...


Ако сте женена двойка в UK, поискайте си...


Вие сте на 18 г. и искате да карате кола...


Кандидатствайте за Permanent Residence п...


Странната логика на новата помощ Univers...


8 трудови права, които всеки родител на ...


Някои странни фактори, които незаслужено...


8 места в Лондон, свързани с историята н...


7 въпроса, които нямат право да ви задав...


Къде се намира най-старият действащ мост...


Серийните номера новата банкнота от £10 ...


Скритите права на вашия британски съсед ...


„Принцеса с кайма – как е възможно някой...


Как да разгледате пълното си досие в Гуг...


Секретните кодове за комуникация по лонд...


Автоинцидент в UK – как да разберем за б...


Пробутват ни едни и същи хапчета, бранди...


6 трика за надцакване с британските мага...


10 елементарни грешки, които правят нева...


Когато избирате погрешното британско лет...


10-те любими картини и изображения на бр...


Когато имигранти просят на Запад е сканд...


Те такива глоби можете да получите във В...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


5 твърдения на британските работодатели,...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Преди 44 г., когато Великобритания беше ...


Да си преговорим някои наши права като п...


12 любопитни факта за известната черна в...


Не бързайте да плащате всяка глоба за па...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


10 зловещи и очарователни експоната, кои...


Да си представим, че Брекзит е развод и ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви